Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
Ngày cập nhật 19/07/2018

Ngày 08/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung (bao gồm 27 thủ tục hành chính) trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 25/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.498
Truy câp hiện tại 4.755