Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/04/2023

Ngày 31/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến, (trong đó: cấp huyện có 01 TTHC, cấp xã có 02 TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục kèm theo).

Phòng Tư pháp, Trung tâm Hành chính công huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

Thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và niêm yết, công khai các TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 309/QĐ-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tư pháp tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.910.125
Truy câp hiện tại 9.955