Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp kiểm tra việc thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực và bồi thường nhà nước tại một số đơn vị huyện A Lưới
Ngày cập nhật 22/04/2019

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 28 ngày 3 năm 2019, trong 03 ngày từ ngày 18, 19, 22/4/2019, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp do đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và 02 xã: Bắc Sơn, Sơn Thủy. Tham gia làm việc với Đoàn có đồng chí Hồ Văn Ngưm –  Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ngô Thời Mười – Trưởng phòng Tư pháp; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thông qua Quyết định và thông báo lịch làm việc của Đoàn kiểm tra tại UBND huyện A Lưới

Tại buổi làm việc, sau khi đồng chí Nguyễn Văn Hưng công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giới thiệu các thành phần tham gia của Đoàn, thông báo nội dung và kế hoạch kiểm tra; Đoàn làm việc đã kiểm tra tại Phòng Tư pháp - cơ quan tham mưu công tác hộ tịch, chứng thực và bồi thường nhà nước và 02 xã: Bắc Sơn, Sơn Thủy.

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; công tác chứng thực và công tác bồi thường nhà nước đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Phòng Tư pháp đã giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện, kịp thời triển khai các quy định mới về hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch. Việc giải quyết các việc về hộ tịch, chứng thực đã được Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân, trong năm 2018 và đầu năm 2019 chưa có trường hợp nào về bồi thường nhà nước.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế. Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp đã đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, bố trí, tạo điều kiện về kinh phí hoạt động, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác đăng ký quản lý hộ tịch đặc biệt là công tác cập nhật dữ liệu hộ tịch vào Phần mềm.  

Đoàn kiểm tra tại UBND xã Bắc Sơn

Đoàn kiểm tra tại UBND xã Sơn Thủy

Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.517
Truy câp hiện tại 5.588