Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

"KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2019) - CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !"                                                                        "NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ 5 TỈNH VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO KHU VỰC MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN DIỄN RA TỪ NGÀY 17 - 19/05/2019 TẠI HUYỆN A LƯỚI"                                                 "LỄ KHAI MẠC NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆT NAM - LÀO KHU VỰC MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN SẼ DIỄN RA VÀO LÚC 20H00, NGÀY 17/5/2019 TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM HUYỆN A LƯỚI VÀ ĐƯỢC TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP TRÊN KÊNH VTV8 ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM"                         

Quay lại12345Xem tiếp

Tổ chức buổi làm việc về thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020 tại xã Sơn Thủy.
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc với UBND xã Sơn Thủy và Ban Quản lý công trình công cộng và dịch vụ công ích (BQL) về việc thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phước Anh – Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án năm 2019, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết. Sau buổi làm việc, đoàn làm việc đi khảo sát các điểm đặt bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và các vị trí đề xuất bố trí thêm thùng đựng rác trên địa bàn xã.  

Kết quả như sau:

1. Trên địa bàn xã Sơn Thủy hiện nay được bố trí 40 thùng đựng rác, tuy nhiên có 24 thùng đã bị hư hỏng. Trong quý 2/2019, BQL sẽ thay thế các thùng bị hư hỏng nặng và bố trí thêm 08 thùng dọc đường Hồ Chí Minh) theo đề xuất của xã.

2. Tại một số điểm đặt thùng rác ở thôn Quảng Vinh, ngoài người dân địa phương còn có người dân xã Hồng Thái bỏ rác nên các thùng đựng rác thường xuyên ở trong tình trạng quá tải, rác tràn ra xung quanh. Do đó, khu vực này được ưu tiên thu gom 1 ngày/lần.    

3. Về công tác thu theo giá dịch vụ môi trường: Năm 2018, xã bố trí 1 cán bộ không chuyên trách phối hợp với các thôn trưởng đi thu, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao. Năm 2019, xã giao trách nhiệm cho đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Cán bộ phụ trách môi trường phối hợp với các thôn triển khai thu. Mức thu theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh và tiến hành thu sau khi có hướng dẫn của Sở Tài chính quy định về tỷ lệ phí/giá để lại cho đơn vị thu.

4. Về các bể chứa bao gói thuốc BVTV: trên địa bàn xã hiện nay có 5 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Các bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có nắp đậy, có thể tích gần 1 m3. Các bể chứa chưa đầy nhưng người dân bỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV và rác sinh hoạt quanh bể. Xã có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân bỏ rác thải đúng nơi quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về biện pháp xử lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn xã Sơn Thủy nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổ chức buổi làm việc về thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020 tại xã Sơn Thủy.
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc với UBND xã Sơn Thủy và Ban Quản lý công trình công cộng và dịch vụ công ích (BQL) về việc thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phước Anh – Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án năm 2019, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết. Sau buổi làm việc, đoàn làm việc đi khảo sát các điểm đặt bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và các vị trí đề xuất bố trí thêm thùng đựng rác trên địa bàn xã.  

Kết quả như sau:

1. Trên địa bàn xã Sơn Thủy hiện nay được bố trí 40 thùng đựng rác, tuy nhiên có 24 thùng đã bị hư hỏng. Trong quý 2/2019, BQL sẽ thay thế các thùng bị hư hỏng nặng và bố trí thêm 08 thùng dọc đường Hồ Chí Minh) theo đề xuất của xã.

2. Tại một số điểm đặt thùng rác ở thôn Quảng Vinh, ngoài người dân địa phương còn có người dân xã Hồng Thái bỏ rác nên các thùng đựng rác thường xuyên ở trong tình trạng quá tải, rác tràn ra xung quanh. Do đó, khu vực này được ưu tiên thu gom 1 ngày/lần.    

3. Về công tác thu theo giá dịch vụ môi trường: Năm 2018, xã bố trí 1 cán bộ không chuyên trách phối hợp với các thôn trưởng đi thu, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao. Năm 2019, xã giao trách nhiệm cho đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Cán bộ phụ trách môi trường phối hợp với các thôn triển khai thu. Mức thu theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh và tiến hành thu sau khi có hướng dẫn của Sở Tài chính quy định về tỷ lệ phí/giá để lại cho đơn vị thu.

4. Về các bể chứa bao gói thuốc BVTV: trên địa bàn xã hiện nay có 5 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Các bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có nắp đậy, có thể tích gần 1 m3. Các bể chứa chưa đầy nhưng người dân bỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV và rác sinh hoạt quanh bể. Xã có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân bỏ rác thải đúng nơi quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về biện pháp xử lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn xã Sơn Thủy nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổ chức buổi làm việc về thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020 tại xã Sơn Thủy.
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc với UBND xã Sơn Thủy và Ban Quản lý công trình công cộng và dịch vụ công ích (BQL) về việc thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phước Anh – Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án năm 2019, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết. Sau buổi làm việc, đoàn làm việc đi khảo sát các điểm đặt bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và các vị trí đề xuất bố trí thêm thùng đựng rác trên địa bàn xã.  

Kết quả như sau:

1. Trên địa bàn xã Sơn Thủy hiện nay được bố trí 40 thùng đựng rác, tuy nhiên có 24 thùng đã bị hư hỏng. Trong quý 2/2019, BQL sẽ thay thế các thùng bị hư hỏng nặng và bố trí thêm 08 thùng dọc đường Hồ Chí Minh) theo đề xuất của xã.

2. Tại một số điểm đặt thùng rác ở thôn Quảng Vinh, ngoài người dân địa phương còn có người dân xã Hồng Thái bỏ rác nên các thùng đựng rác thường xuyên ở trong tình trạng quá tải, rác tràn ra xung quanh. Do đó, khu vực này được ưu tiên thu gom 1 ngày/lần.    

3. Về công tác thu theo giá dịch vụ môi trường: Năm 2018, xã bố trí 1 cán bộ không chuyên trách phối hợp với các thôn trưởng đi thu, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao. Năm 2019, xã giao trách nhiệm cho đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Cán bộ phụ trách môi trường phối hợp với các thôn triển khai thu. Mức thu theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh và tiến hành thu sau khi có hướng dẫn của Sở Tài chính quy định về tỷ lệ phí/giá để lại cho đơn vị thu.

4. Về các bể chứa bao gói thuốc BVTV: trên địa bàn xã hiện nay có 5 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Các bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có nắp đậy, có thể tích gần 1 m3. Các bể chứa chưa đầy nhưng người dân bỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV và rác sinh hoạt quanh bể. Xã có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân bỏ rác thải đúng nơi quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về biện pháp xử lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn xã Sơn Thủy nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổ chức buổi làm việc về thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020 tại xã Sơn Thủy.
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc với UBND xã Sơn Thủy và Ban Quản lý công trình công cộng và dịch vụ công ích (BQL) về việc thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phước Anh – Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án năm 2019, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết. Sau buổi làm việc, đoàn làm việc đi khảo sát các điểm đặt bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và các vị trí đề xuất bố trí thêm thùng đựng rác trên địa bàn xã.  

Kết quả như sau:

1. Trên địa bàn xã Sơn Thủy hiện nay được bố trí 40 thùng đựng rác, tuy nhiên có 24 thùng đã bị hư hỏng. Trong quý 2/2019, BQL sẽ thay thế các thùng bị hư hỏng nặng và bố trí thêm 08 thùng dọc đường Hồ Chí Minh) theo đề xuất của xã.

2. Tại một số điểm đặt thùng rác ở thôn Quảng Vinh, ngoài người dân địa phương còn có người dân xã Hồng Thái bỏ rác nên các thùng đựng rác thường xuyên ở trong tình trạng quá tải, rác tràn ra xung quanh. Do đó, khu vực này được ưu tiên thu gom 1 ngày/lần.    

3. Về công tác thu theo giá dịch vụ môi trường: Năm 2018, xã bố trí 1 cán bộ không chuyên trách phối hợp với các thôn trưởng đi thu, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao. Năm 2019, xã giao trách nhiệm cho đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Cán bộ phụ trách môi trường phối hợp với các thôn triển khai thu. Mức thu theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh và tiến hành thu sau khi có hướng dẫn của Sở Tài chính quy định về tỷ lệ phí/giá để lại cho đơn vị thu.

4. Về các bể chứa bao gói thuốc BVTV: trên địa bàn xã hiện nay có 5 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Các bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có nắp đậy, có thể tích gần 1 m3. Các bể chứa chưa đầy nhưng người dân bỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV và rác sinh hoạt quanh bể. Xã có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân bỏ rác thải đúng nơi quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về biện pháp xử lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn xã Sơn Thủy nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổ chức buổi làm việc về thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020 tại xã Sơn Thủy.
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc với UBND xã Sơn Thủy và Ban Quản lý công trình công cộng và dịch vụ công ích (BQL) về việc thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phước Anh – Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án năm 2019, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết. Sau buổi làm việc, đoàn làm việc đi khảo sát các điểm đặt bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và các vị trí đề xuất bố trí thêm thùng đựng rác trên địa bàn xã.  

Kết quả như sau:

1. Trên địa bàn xã Sơn Thủy hiện nay được bố trí 40 thùng đựng rác, tuy nhiên có 24 thùng đã bị hư hỏng. Trong quý 2/2019, BQL sẽ thay thế các thùng bị hư hỏng nặng và bố trí thêm 08 thùng dọc đường Hồ Chí Minh) theo đề xuất của xã.

2. Tại một số điểm đặt thùng rác ở thôn Quảng Vinh, ngoài người dân địa phương còn có người dân xã Hồng Thái bỏ rác nên các thùng đựng rác thường xuyên ở trong tình trạng quá tải, rác tràn ra xung quanh. Do đó, khu vực này được ưu tiên thu gom 1 ngày/lần.    

3. Về công tác thu theo giá dịch vụ môi trường: Năm 2018, xã bố trí 1 cán bộ không chuyên trách phối hợp với các thôn trưởng đi thu, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao. Năm 2019, xã giao trách nhiệm cho đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Cán bộ phụ trách môi trường phối hợp với các thôn triển khai thu. Mức thu theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh và tiến hành thu sau khi có hướng dẫn của Sở Tài chính quy định về tỷ lệ phí/giá để lại cho đơn vị thu.

4. Về các bể chứa bao gói thuốc BVTV: trên địa bàn xã hiện nay có 5 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Các bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có nắp đậy, có thể tích gần 1 m3. Các bể chứa chưa đầy nhưng người dân bỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV và rác sinh hoạt quanh bể. Xã có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân bỏ rác thải đúng nơi quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về biện pháp xử lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn xã Sơn Thủy nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổ chức buổi làm việc về thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020 tại xã Sơn Thủy.
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc với UBND xã Sơn Thủy và Ban Quản lý công trình công cộng và dịch vụ công ích (BQL) về việc thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016-2020.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phước Anh – Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án năm 2019, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết. Sau buổi làm việc, đoàn làm việc đi khảo sát các điểm đặt bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và các vị trí đề xuất bố trí thêm thùng đựng rác trên địa bàn xã.  

Kết quả như sau:

1. Trên địa bàn xã Sơn Thủy hiện nay được bố trí 40 thùng đựng rác, tuy nhiên có 24 thùng đã bị hư hỏng. Trong quý 2/2019, BQL sẽ thay thế các thùng bị hư hỏng nặng và bố trí thêm 08 thùng dọc đường Hồ Chí Minh) theo đề xuất của xã.

2. Tại một số điểm đặt thùng rác ở thôn Quảng Vinh, ngoài người dân địa phương còn có người dân xã Hồng Thái bỏ rác nên các thùng đựng rác thường xuyên ở trong tình trạng quá tải, rác tràn ra xung quanh. Do đó, khu vực này được ưu tiên thu gom 1 ngày/lần.    

3. Về công tác thu theo giá dịch vụ môi trường: Năm 2018, xã bố trí 1 cán bộ không chuyên trách phối hợp với các thôn trưởng đi thu, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao. Năm 2019, xã giao trách nhiệm cho đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Cán bộ phụ trách môi trường phối hợp với các thôn triển khai thu. Mức thu theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh và tiến hành thu sau khi có hướng dẫn của Sở Tài chính quy định về tỷ lệ phí/giá để lại cho đơn vị thu.

4. Về các bể chứa bao gói thuốc BVTV: trên địa bàn xã hiện nay có 5 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Các bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có nắp đậy, có thể tích gần 1 m3. Các bể chứa chưa đầy nhưng người dân bỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV và rác sinh hoạt quanh bể. Xã có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân bỏ rác thải đúng nơi quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về biện pháp xử lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn xã Sơn Thủy nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.917.161
Truy câp hiện tại 2.159