Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 42, năm 2017 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
16/10/2017
Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Tân
07h30: Giao ban tuần Nguyễn Tân
Chủ tịch
Nguyễn Mạnh Hùng
07h30: Giao ban tuần Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Cường
07h30: Giao ban tuần Nguyễn Quốc Cường
Phó Chủ tịch
Hồ Văn Ngưm
07h30: Dự Hội thảo xin ý kiến tiêu chí xã, thôn hoàn thành mục tiêu và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135, tại Huế, Lái xe đ/c Quyền. Hồ Văn Ngưm
Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Tân
14h00: Đoàn giám sát của TT.HĐND huyện giám sát tại phòng Tài chính - Kế hoạch, T Liễu. Nguyễn Tân
Chủ tịch
Nguyễn Mạnh Hùng
14h00: Làm việc tại cơ quan Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Cường
14h00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017, tại Huế. Nguyễn Quốc Cường
Phó Chủ tịch
Hồ Văn Ngưm
14h00: Làm việc tại cơ quan Hồ Văn Ngưm
Thứ ba
17/10/2017
Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Tân
08h00: Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI, LĐVP, T Liễu và các CV, HTB. Nguyễn Tân
Chủ tịch
Nguyễn Mạnh Hùng
08h00: Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI, LĐVP, T Liễu và các CV, HTB. Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Cường
08h00: Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI, LĐVP, T Liễu và các CV, HTB. Nguyễn Quốc Cường
Phó Chủ tịch
Hồ Văn Ngưm
08h00: Dự Hội nghị đầu bờ mô hình thử nghiệm trồng lúa Ra Dư tại xã A Roàng, Lái xe đ/c Quyền (dự kiến). Hồ Văn Ngưm
Phó Chủ tịch
Hồ Văn Ngưm
08h00: Dự Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2020, tại HT UBMT, Lái xe đ/c Quyền. Hồ Văn Ngưm
Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Tân
14h00: Đoàn giám sát của TT.HĐND huyện giám sát tại A Ngo, T Liễu, Lái xe đ/c Phúc. Nguyễn Tân
Chủ tịch
Nguyễn Mạnh Hùng
14h00: Họp bàn phương án giải quyết việc khai thác khoáng sản trái phép, H Quang, HTB. Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Cường
14h00: Họp Hội đồng kỷ luật công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, N Linh, HTA. Nguyễn Quốc Cường
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Cường
14h30: Họp Ban chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, T Dung, HTA. Nguyễn Quốc Cường
Phó Chủ tịch
Hồ Văn Ngưm
16h00: Dự chia tay đồng chí Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, Lái xe đ/c Quyền. Hồ Văn Ngưm
Thứ tư
18/10/2017
Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Tân
08h00: Đ/c Hải tiếp công dân tại trụ sở HĐND và UBND huyện. Nguyễn Tân
Chủ tịch
Nguyễn Mạnh Hùng
08h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, tại Huế, Lái xe đ/c Tình. Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Cường
08h00: Đi cơ sở kiểm tra và nhận bàn giao mốc hành lang bảo vệ nguồn nước thuỷ điện Hương Điền, H Quang, Lái xe đ/c Phúc. Nguyễn Quốc Cường
Phó Chủ tịch
Hồ Văn Ngưm
08h00: Dự khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức cho cộng đồng liên quan thực hiện Chương trình 135, T Dung, HT Toà án. Hồ Văn Ngưm
Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Tân
14h00: Đoàn giám sát của TT.HĐND huyện giám sát tại Hương Phong, T Liễu, Lái xe đ/c Quyền. Nguyễn Tân
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Cường
14h00: Tiếp công dân định kỳ tại xã Hồng Vân, N Linh, Lái xe đ/c Phúc. Nguyễn Quốc Cường
Phó Chủ tịch
Hồ Văn Ngưm
14h00: Kiểm tra tình hình cơ sở, H Quang, Lái xe VP bố trí. Hồ Văn Ngưm
Chủ tịch
Nguyễn Mạnh Hùng
14h30: Dự Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2016, tại Huế, Lái xe đ/c Tình. Nguyễn Mạnh Hùng
Thứ năm
19/10/2017
Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Tân
08h00: Họp thông qua dự toán Ngân sách năm 2018. Nguyễn Tân
Chủ tịch
Nguyễn Mạnh Hùng
08h00: Họp thông qua dự toán Ngân sách năm 2018. Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Cường
08h00: Họp thông qua dự toán Ngân sách năm 2018. Nguyễn Quốc Cường
Phó Chủ tịch
Hồ Văn Ngưm
08h00: Họp thông qua dự toán Ngân sách năm 2018. Hồ Văn Ngưm
Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Tân
14h00: Làm việc tại cơ quan Nguyễn Tân
Chủ tịch
Nguyễn Mạnh Hùng
14h00: Họp Hội đồng quản trị NHCSXH quý III/2017, T Dung, HTB. Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Cường
14h00: Họp giải quyết vướng mắc 10 hộ dân vay vốn trồng cao su Dự án đa dạng hoá 2007 xã Hồng Hạ, Hương Nguyên nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ, H Quang, HTA. Nguyễn Quốc Cường
Phó Chủ tịch
Hồ Văn Ngưm
14h00: Làm việc tại cơ quan Hồ Văn Ngưm
Thứ sáu
20/10/2017
Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Tân
08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, tại HTHU. Nguyễn Tân
Chủ tịch
Nguyễn Mạnh Hùng
08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, tại HTHU. Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Cường
08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, tại HTHU. Nguyễn Quốc Cường
Phó Chủ tịch
Hồ Văn Ngưm
08h00: Giao ban Khối Nông lâm ngư nghiệp, H Quang, HTB. Hồ Văn Ngưm
Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Tân
14h00: Làm việc tại cơ quan Nguyễn Tân
Chủ tịch
Nguyễn Mạnh Hùng
14h00: Làm việc tại cơ quan Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Cường
14h00: Dự họp UBND tỉnh thông qua các Đề án (dự kiến), tại Huế. Nguyễn Quốc Cường
Phó Chủ tịch
Hồ Văn Ngưm
14h00: Làm việc tại cơ quan Hồ Văn Ngưm
Thứ bảy
21/10/2017
Chủ nhật
22/10/2017
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 949