Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 08/04/2021

Ngày 07/4/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ chuyên viên có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định và chịu sự phân công, điều động trực tiếp Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

(Danh sách chi tiết tại tập tin đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.017.468
Truy câp hiện tại 416