Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tìm hiểu về Phiếu Lý lịch tư pháp
Ngày cập nhật 16/12/2023

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế, Ứng dụng Đô thị thông minh Hue-S, Ứng dụng định danh điện tử VNEiD..) và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Một số hình ảnh của Tờ gấp tìm hiểu Phiếu lý lịch tư pháp

Tập tin đính kèm:
Nguồn: https://pbgdpl.moj.gov.vn/
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.367.824
Truy câp hiện tại 480