Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về việc cấp, sử dụng tài khoản phục vụ chi trả không dùng tiền mặt
Ngày cập nhật 13/03/2024

Nhằm thực hiện hiệu quả chính sách An sinh xã hội, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành bộ “Tài liệu hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về việc cấp, sử dụng tài khoản phục vụ chi trả không dùng tiền mặt cho người dân được hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn huyện A Lưới”

I. VỀ CÁC TIỆN ÍCH CỦA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG KHI THỰC HIỆN CHI TRẢ ƯU ĐÃI AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN

1. Về thời gian được nhận chi trả ưu đãi xã hội: Người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội nhận chi trả ưu đãi xã hội được đảm bảo nhận ưu đãi đúng thời gian, các trường hợp thụ hưởng, số tiền theo danh sách chi trả do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp; Công tác tổ chức chi trả được thực hiện một cách khoa học và hợp lý để người nhận không phải xếp hàng chờ đợi lâu; Thời gian chi trả ưu đãi cho các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội thực hiện tùy theo từng địa bàn, cơ bản các địa bàn tổ chức chi trả trong khoảng thời gian từ ngày 10-15 hàng tháng, một số xã, thị trấn chi trả vào khoảng từ ngày 15 đến 25 hàng tháng.

2. Về các phương thức thanh toán chi trả ưu đãi xã hội: 

           Công tác chi trả ưu đãi an sinh xã hội được thực hiện bởi các đơn vị Nhà nước và dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tính chuyên nghiệp, được quản lý thống nhất, đảm bảo an toàn các nguồn tiền chi trả do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, công tác an toàn tiền mặt tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, chuyên nghiệp.

           Người dân có thể chọn bất kỳ một trong các hình thức phù hợp với nhu cầu của bản thân và đặc thù nơi cư trú: tiền mặt từ Công chức văn hóa - xã hội cấp xã; Mobile money; App ngân hàng (Banking); VneID; Tổ chức dịch vụ chi trả. Các trường hợp không thể đi lại được nhân viên chi trả phục vụ tận nhà và đảm bảo về con người, cơ sở vật chất và thực hiện đúng chế độ, thời gian chi trả hàng tháng cho đối tượng.

   

3. Về chi phí quản lý, sử dụng tài khoản khi thực hiện chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người dân: Với chủ trương của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh là “đem lại lợi ích tối đa cho người dân”, “không để ai bị bỏ lại phía sau” cùng với sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money, dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện, trong thời gian thực hiện cao điểm mở đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện.

II. THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI

          Xác định “thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý” là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, thụ hưởng và nhận định đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước; Đặc biệt là khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số; góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, trục lợi đã xảy ra và kéo dài trong thời gian quan; Hỗ trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhất trong xã hội và khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhóm đối tượng “yếu thế” đặc thù trên.  

III. VỀ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ THỰC HIỆN CHI TRẢ ƯU ĐÃI AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

1. Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản và đăng ký nhận ưu đãi qua tài khoản thì xác nhận lại việc đăng ký nhận tiền qua tài khoản.  

2. Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội(ASXH) có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận ưu đãi qua tài khoản thì vận động đăng ký chi trả ưu đãi qua tài khoản (Trường hợp vẫn không có nhu cầu, mong muốn đăng ký chi trả ưu đãi qua tài khoản thì lập biên bản ghi rõ lý do và ký xác nhận gồm có Công an xã, Cán bộ LĐTBXH, Đối tượng ASXH).

3. Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH chưa có tài khoản: vận động tuyên truyền việc mở tài khoản và sẽ nhận chi trả qua tài khoản. Trường hợp người dân muốn ủy quyền cho người khác nhận thay qua hình thức tài khoản hoặc không qua tài khoản thì có thể ỦY QUYỀN (Quy định về ủy quyền tuân thủ theo quy định của pháp luật về ủy quyền. Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương. Sau khi có Giấy ủy quyền, chuyển cho cán bộ LĐTBXH để cập nhật vào danh sách tiếp nhận ưu đãi nhận thay (ủy quyền)).

4. Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH bất khả kháng không đăng ký được tài khoản (Người già yếu; không có khả năng đi lại; không có người nhận thay để ủy quyền) thì sẽ chi trả bằng hình thức qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó dịch vụ bưu chính công ích sẽ thực hiện chi trả tận tay cho người dân theo quy định của pháp luật tại nơi cư trú.

Tập tin đính kèm:
NNTL
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.790.432
Truy câp hiện tại 4.951