Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tài liệu mô tả các hướng dẫn sử dụng cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên thông 02 thủ tục hành chính của Đề án 06
Ngày cập nhật 30/08/2023

Thực hiện Công văn số 8642/UBND-KN2 ngày 17/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông và Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh triển khai 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban nhân dân huyện đăng tải công khai tài liệu hướng dẫn thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông nêu trên (file điện tử kèm theo).

Các cơ quan, ban ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích, qua đó tăng số lượng hồ sơ được thực hiện qua thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.720
Truy câp hiện tại 10.849