Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BÁO CÁO: Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong 9 tháng năm 2022
Ngày cập nhật 04/11/2022

BÁO CÁO: Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2022, xây dựng kế hoạch 03 tháng còn lại năm 2022

(Chi tiết xem file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.913.095
Truy câp hiện tại 11.649