Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố TTHC được sửa đổi về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Ngày cập nhật 13/09/2022

Ngày 05/9/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- TTHC được sửa đổi về thời gian thực hiện là: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại) hoặc 12 ngày làm việc (nếu cơ sở chưa được thẩm định và xếp loại) kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian xem xét tính đầy đủ của hồ sơ).

- Phí, lệ phí (đồng): 700.000 đồng (Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực); 350.000 đồng (Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm)

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế. Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.790.499
Truy câp hiện tại 4.990