Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Triển khai kế hoạch thoát khỏi huyện nghèo năm 2023
Ngày cập nhật 16/08/2023

   Ngày 4/8, Ban chỉ đạo Giảm nghèo bền vững huyện A Lưới tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch thoát khỏi huyện nghèo năm 2023. Dự Hội nghi có đồng chí Huỳnh Công Quảng -TUV-BT Huyện uỷ; đồng chí Hồ Đàm Giang – PBT thường trực –CT HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT –CT UBND huyện.

 

 

       Theo đó trong năm 2022, công tác giảm nghèo bước đầu đạt những kết quả rất tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm 11,78%, tương ứng 1.623 hộ, vượt 193 hộ so với kế hoạch đề ra; số hộ nghèo toàn huyện còn lại 5.399 hộ, chiếm 38,2%; số hộ cận nghèo 2.078 hộ, chiếm 14,70%. Trong đó: 240 hộ nghèo, 192 hộ cận nghèo không có khả năng lao động; 315 có công cách mạng.Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ nay đến năm 2025;Với quan điểm: “Xác định rõ nguyên nhân nghèo và có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể cho từng hộ nghèo”. Trên cơ sở Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của BCĐ giảm nghèo bền vững tỉnh; BCĐ giảm nghèo bền vững huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo cho các xã, thị trấn giai đoạn 2022 - 20254. Phấn đấu theo lộ trình cụ thể: Năm 2023: Giảm 1.708 hộ xuống còn 3.691 hộ nghèo, tỷ lệ còn 26,12%. Năm 2024: Giảm còn 2.234 hộ nghèo, tỷ lệ còn 15,90%. - Năm 2025: Giảm còn 1.784 hộ nghèo, tỷ lệ còn 12,01%.

      Tại hội nghị các đại biểu các ngành, chức năng, các xã thị trấn, đoàn thể chính trị xã hội đã đã có nhiều ý kiến nêu lên thuận lợi và khó khăn trong tổ chức, trong thực hiện chương trình giảm nghèo và quyết tâm triển khai sát, đúng, có hiệu quả chương trình giảm nghèo  bền vững năm 2023.

      Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Công Quảng -TUV-BT Huyện uỷ yêu cầu, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị ; bám sát nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, nhất là các tiêu chí, tiêu chuẩn về giảm nghèo bền vững để thực hiện; phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 26%, để góp phần đưa huyện A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo Quốc gia.Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp và lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vùng; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi). Tích cực triển khai có hiệu quả việc xoá nhà tạm và tạo sinh kế cho người dân. Bám sát văn bản chỉ đạo của huyện triển khai kịp thời gian quy định;Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân, nhất là các hộ nghèo về ý thức tự vươn lên thoát nghèo không trông chờ ỷ lại từ nhà nước; phát động thường xuyên phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”; phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động giảm nghèo bền vững tại địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan các cấp trong thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện; Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành trong toàn huyện các cấp tăng cường công tác tuyên vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia vào chương trình giảm nghèo bền vững nhất là hộ nghèo, cận nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo, góp phần vào mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.912.827
Truy câp hiện tại 11.470