Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

A Lưới: Tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Ngày cập nhật 17/11/2023

  Ngày 14/11, Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ VHTTDL phối hợp với sở Văn hoá và Thể thao tỉnh TT Huế tổ chức Lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023, tại huyện A Lưới. Tham dự có đồng chí Phạm Cao Thái – Vụ trưởng Vụ pháp chế-Bộ VHTTDL, đồng chí Trần Mạnh Hùng-Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc-Bộ VHTTDL, đồng chí Nguyễn Thiên Bình-PGĐ Sở VHTT tỉnh TT Huế, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng-PBT-CTUBND huyện A Lưới.

 

     Trong thời gian hai ngày (từ ngày 14/11 đến ngày 15/11), các học viên sẽ được tham gia học tập 4 chuyên đề được thực hiện trong 4 buổi với các báo cáo viên là lãnh đạo vụ của Bộ VHTTDL, Công an tỉnh TT Huế, các nhà nghiên cứu, giảng viên đại học Huế sẽ tham gia truyền đạt về: Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về Văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch; Vai trò của pháp luật trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc Văn hoá dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số;  Công tác giữ vững an ninh, trật tự xã hội ở vùng dân tộc thiểu số; Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc Văn hoá các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển điểm đến du lịch, thực trạng phát triển du lịch cộng đồng, định hướng phát triển Văn hoá du lịch cộng đồng trong thời gian tới.

  Theo đó, lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín về công tác quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.909.969
Truy câp hiện tại 9.858