Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà...
Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1847/QĐ-TTg về phê duyệt đề án văn hóa công vụ. Quyết định 1847/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 27/12/2018.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 07 tháng 01 năm 2019, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 19 /SNV-CCVC về việc góp ý văn bản dự thảo Quyết định ban hành Quy định về luân chuyển, điều động công tác đối...
Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019; Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt Kế hoạch...
Ngày 28/12/2018, UBND huyện A Lưới đã ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc...
Tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng. Việc đẩy mạnh công tác truyền thông qua hệ thống pa nô áp phích, cờ đuôi cá trực quan tại các điểm trung tâm, trục đường chính...
Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013:
Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg Ngày 27/12/2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”. Đề án chính thức khởi động từ ngày 01/04/2014 nhằm mục tiêu...
Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Trong không khí phấn khởi, sôi nổi chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018). Huyện Ủy,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.278.409
Truy câp hiện tại 441