Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc triển khai Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 của Bộ Tài chính
Ngày cập nhật 21/03/2024
Triển khai Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 của Bộ Tài chính

Ngày  23/02/2024  của  Bộ  Tài  chính ban hành Thông tư số  13/2024/TTBTC Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông  tư  có  hiệu  lực  thi  hành  từ  ngày 15/4/2024  và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các báo điện tử có liên quan. 

Chi tiết có Thông tư kèm theo.

Tập tin đính kèm:
Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.790.536
Truy câp hiện tại 5.011