Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc triển khai Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ Tài chính
Ngày cập nhật 01/12/2023
Văn bản mới
UBND huyện A Lưới triển khai Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ Tài chính

Ngày 02/11/2023 của Bộ Tài chính ban hành Thông  tư  số 67/2023/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 02/11/2023 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính  và các báo điện tử có liên quan. Vì vậy UBND huyện triển khai đến các tổ chức, cá nhân liên quan.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng TCKH
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.858.259
Truy câp hiện tại 3.015