Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền >> Môi trường
Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ về quản lý môi trường tại các địa phương căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi...
1. Trách nhiệm của đơn vị thu gom tại nguồn a) Phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển riêng chất thải sau phân loại đến các điểm tập kết, điểm trung chuyển hoặc đến cơ...
- Tự trang bị túi (bao bì), thùng để phân loại, chứa chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày theo các nhóm. Thời gian đầu khi triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, túi và thùng để phân...
1. Đơn vị/cá nhân thu gom, vận chuyển a) Đảm bảo tổ chức thu gom, vận chuyển riêng các nhóm chất thải sinh hoạt sau phân loại. Riêng chất thải nguy hại thực hiện thu gom, lưu chứa tại một số điểm tập kết được Ủy ban nhân dân các huyện,...
1. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt a) Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn thành 04 nhóm sau: - Nhóm tái chế, tái sử dụng: giấy các loại, nhựa các loại, kim loại các loại, thủy tinh các loại… -...
Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và...
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức, triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện A Lưới năm 2020. Trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các địa...
Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức, triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện A Lưới  năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sạch...
Thực hiện Thông báo số 94/TB-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại cuộc họp nghe báo cáo phương án, kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh...
Ngày 16/4/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 998/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.828.010
Truy câp hiện tại 4.753