Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND HUYỆN A LƯỚI KHÓA XI
Ngày cập nhật 18/12/2020

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện A Lưới khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp và đi đến bế mạc.

Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI là kỳ họp thường kỳ được tổ chức nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện năm 2020, bàn các giải pháp và chỉ tiêu thực hiện năm 2021; thảo luận và bàn bạc nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng thời đề ra nghị quyết thực hiện nhiệm của năm 2021.

   Tại kỳ họp đã tập trung thảo luận Báo cáo kết quả kỳ họp và triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VII; Báo cáo tình hình KT-XH năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2020, công tác thu – chi ngân sách năm 2020 và giải pháp thu – chi năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND huyện năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân năm 2020; Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án Dân sự huyện và nhiều nội dung quan trọng khác… Thông qua 07 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; Nghị quyết về dự toán ngân sách huyện năm 2021; Nghị quyết về bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; Nghị quyết về điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2026 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện A Lưới khóa XI; Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XI.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả phát triển KT-XH, các giải pháp, chỉ tiêu để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phát triển KT-XH, AN-QP, các chương trình trọng điểm…

Ngày thứ 02 của kỳ họp HĐND huyện cũng đã dành thời gian thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn; bàn và quyết định thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Hồ Đàm Giang đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tạo đà cho những năm tiếp theo. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các ngành, địa phương; thường xuyên sâu sát thực tiễn, sâu sát với nhân dân, tập trung giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chất vấn của đại biểu HĐND huyện… 

H. Hải - D. Lý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.765
Truy câp hiện tại 158