Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thực hiện chỉnh trang và bó gọn cáp viễn thông trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 09/06/2020

Ngày 30/3/2020), UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về thực hiện chỉnh trang và bó gọn cáp viễn thông trên địa bàn huyện A Lưới năm 2020. 

Theo đó, năm 2020 sẽ chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên một số tuyến đường tại khu vực thị trấn A Lưới. Mục đích của kế hoạch là nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo an toàn đối với hạ tầng thông tin, giảm thiểu sự cố liên quan đến cáp viễn thông, nâng cao mỹ quan đô thị, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh….

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Điện lực, Viễn thông đã tiến hành chỉnh trang một số tuyến đường trong đợt 1, bao gồm:

 - Đường Đinh Núp  dài 433m, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao với đường Giải phóng A So.

 - Đường Konh Hư dài 230m, điểm đầu giao với đường Kim Đồng, điểm cuối giao với đường Giải phóng A So.

 - Đường Ăm Mật dài 443m, điểm đầu giao với đường A Sáp, điểm cuối giao với đường Kim Đồng

Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày 05/6/2020 đối với đường Ăm Mật, bắt đầu từ ngày 10/6/2020 đối với đường Đinh Núp và Konh Hư.

Công nhân bó gọn cáp viễn thông tại đường Ăm Mật

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.596
Truy câp hiện tại 4.601