Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thường trực HĐND huyện họp triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề
Ngày cập nhật 12/02/2020

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện của Hội đồng nhân dân huyện; Sáng ngày 12/02/2020, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức buổi họp để thông qua kế hoạch giám sát

 

Tham gia buổi họp có tập thể Thường trực HĐND huyện và các thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của HĐND huyện.

Tại buổi họp

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Tân – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đã trình bày kế hoạch, đề cương và thông qua danh sách các đơn vị được giám sát. Theo đó, đoàn giám sát sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 10/3/2020 tại các địa phương: Hồng Thủy, Hồng Bắc, Sơn Thủy, Đông Sơn, Hương Nguyên, A Roàng, Hạt Kiểm lâm, Phòng NN và PTNT. Qua giám sát dẽ đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020. Thông qua giám sát ghi nhận những kết quả đạt được; chỉ ra những ưu điểm; đồng thời, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện; kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới phục vụ cho việc hoạch định, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.841
Truy câp hiện tại 4.678