Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Lãnh đạo HĐND, UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ tại xã Đông Sơn
Ngày cập nhật 11/10/2019

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã có buổi tiếp công dân định kỳ tại xã Đông Sơn, do đồng chí Hồ Đàm Giang –Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vũ Ngọc Thương – Đại biểu HĐND huyện khu vực chủ trì. Tham gia buổi tiếp công dân có: Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành và công dân xã Đông Sơn.

 

Tại buổi tiếp, có 05 công dân xã Đông Sơn tham gia với hơn 09 ý kiến, kiến nghị, phản ánh một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách; vị trí việc làm và chế độ chính sách cho Trưởng công an xã khi bố trí công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại các địa phương; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; sửa chữa nhà họp thôn; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh; giải quyết việc làm cho con em tốt nghiệp đại học ra trường tại địa phương; quy định về việc công nhận gia đình hiếu học... Sau khi nghe ý kiến phản ánh của công dân, ý kiến giải trình, trả lời của các phòng, ban liên quan và đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Sơn, đồng chí Hồ Đàm Giang – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình và thống nhất kết luận một số nội dung cụ thể để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết kiến nghị của công dân.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp dân

Công dân trình bày kiến nghị tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp công dân

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.436
Truy câp hiện tại 1.736