Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
4. Tiểu sử tóm tắt đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện
Ngày cập nhật 18/11/2015

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên khai sinh

Nguyễn Quốc Cường

Giới tính

Nam

Họ và tên thường gọi

Nguyễn Quốc Cường

Sinh ngày 

12/02/1974

Quê quán

Phú Tân – Phú Vang – T.T. Huế

Nơi cư trú

Tổ dân phố Số 4 – Thị trấn A Lưới

Dân tộc

Kinh

Tôn giáo

Không

Trình độ học vấn

Thạc sỹ

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

Nơi làm việc

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Ngày vào Đảng

10/11/1996

Ngày chính thức

10/11/1997

Tình trạng sức khỏe

Tốt

Khen thưởng

6 Bằng khen cấp tỉnh, 20 giấy khen cấp huyện

Kỷ luật

Không

Đại biểu HĐND huyện

Khóa IX, X

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

7/1992 – 7/1996

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

2/1998 – 3/1999

Kế toán ngân sách huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

4/1999 – 5/2004

Ủy viên BCH LĐLĐ huyện khóa VI, Chủ tịch CĐCS, kế toán trưởng ngân sách huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

6/2004 – 12/2004

Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

01/2005 – 12/2005

Đại biểu HĐND huyện khóa IX, Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tháng 10: Huyện ủy viên, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện.

01/2006 – 01/2008

HUV, ĐUV, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Đại biểu HĐND huyện khóa IX.

02/2008 – 01/2009

Học cao cấp lý luận chính trị khóa 28B tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III – Đà Nẵng.

02/2009 – 7/2009

HUV, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Đại biểu HĐND huyện khóa IX.

8/2009 – 6/2010

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đại biểu HĐND huyện khóa IX.

6/2010 – đến nay

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đại biểu HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.127
Truy câp hiện tại 4.547