Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
3. Tiểu sử tóm tắt đồng chí Nguyễn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện
Ngày cập nhật 18/11/2015

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên khai sinh

Nguyễn Tân

Giới tính

Nam

Họ và tên thường gọi

Nguyễn Tân

Sinh ngày 

10/11/1968

Quê quán

Quảng Thành - Quảng Điền - T.T Huế

Nơi cư trú

Quảng Hợp - Sơn Thủy -  A Lưới

Dân tộc

Kinh

Tôn giáo

Không

Trình độ học vấn

Kỹ sư, Cử nhân

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Nơi làm việc

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Ngày vào Đảng

06/6/2000

Ngày chính thức

06/6/2001

Tình trạng sức khỏe

Tốt

Khen thưởng

03 Kỷ niệm chương, 03 bằng khen và nhiều giấy khen.

Kỷ luật

Không

Đại biểu HĐND huyện

Khóa VIII, IX, X

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1995 – 12/1999

Chuyên viên Phòng Địa chính huyện

01/2000 – 12/2000

Chuyên viên Phòng Địa chính, Đại biểu HĐND huyện Khóa VIII

01/2001 – 01/2002

Chuyên viên Phòng Địa chính, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Khóa VIII

02/2002 – 01/2003

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Khóa VIII

02/2003 – 6/2003

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Khóa VIII

7/2003 – 5/2004

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Khóa VIII

6/2004 - 6/2006

Ủy viên Thường trực HĐND huyện, Phó Bí thư, Q. Bí thư, Chủ tịch Công đoàn cơ sở

7/2006 - 7/2008

Ủy viên Thường trực HĐND huyện, Bí thư Chi bộ

8/2008 - 7/2010

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Bí thư ĐBCS khối UBND

8/2010 – đến nay

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.022
Truy câp hiện tại 4.495