Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phương án phòng chống dịch covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 12/05/2021

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Phương án phòng chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện A Lưới, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch COVID-19 phục vụ an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử nhằm đảm bảo duy trì hoạt động chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương.

Tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động bầu cử để đảm bảo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo đúng yêu cầu.

2. Yêu cầu

Nội dung các hoạt động phải bám sát với các chỉ đạo, quy định và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và có tính thực tế cao nhất phù hợp với đặc điểm của từng tình huống cụ thể trong quá thực hiện công tác bầu cử.

Hướng dẫn phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn tổ chức bầu cử và hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, có sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan và lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Đảm bảo thuận lợi tối đa, phù hợp với tình hình thực tế tại các xã, thị trấn.

II. HOẠT DỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình bỏ phiếu bầu cử

a) Tại các xã, thị trấn không có dịch COVID-19

* Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử

- Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và các Thành viên Tổ bầu cử cần thực hiện

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bẩu cử.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho tại điểm bỏ phiếu.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế trên phần mềm Hue-S nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức bỏ phiếu bầu cử có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đối với Tổ chức phụ trách bầu cử:

+ Bố trí địa điểm bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn phù hợp theo điều kiện của các xã, thị trấn.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết.

+ Tăng cường thông khí phòng bỏ phiếu bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng, cuối buổi bỏ phiếu phải mở cửa phòng tạo sự thông thoáng.

+ Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện đại biểu, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

+ Phân chia thời gian, không để cử tri tụ tập thành nhóm đông người tại điểm bỏ phiếu; bố trí các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

+ Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVD-19.

+ Bố trí cán bộ y tế hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt tại cổng ra vào nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho thì đưa cử tri sang phòng cách ly và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

* Hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động)

Các cử tri không đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử. Thành viên Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các cử tri này cần thực hiện:

- Thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 như tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

b) Tại các xã, thị trấn có dịch COVID-19

Nơi không thực hiện giãn cách xã hội

* Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử

- Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và các Thành viên Tổ bầu cử, cần thực hiện

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế Hue-S nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đối với Tổ chức phụ trách bầu cử

+ Bố trí địa điểm bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn phù hợp theo điều kiện của các xã, thị trấn.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết.

+ Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng, cuối buổi bỏ phiếu phải mở cửa phòng tạo sự thông thoáng.

+ Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện cử tri, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

+ Không để cử tri tụ tập thành nhóm đông người tại điểm bỏ phiếu; bố trí vị trí cử tri xếp hàng, phân luồng, các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

+ Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVD-19

+ Bố trí cán bộ y tế hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt tại cổng ra vào nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho thì đưa cử tri sang phòng cách ly và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

* Hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động)

Các cử tri không đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử, Thành viên Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các cử tri này cần thực hiện:

- Thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 như tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

c) Khu vực thực hiện giãn cách xã hội

* Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử

- Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và Thành viên Tổ bầu cử, cần thực hiện

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Thực hiện giữ khoảng cách tổi thiểu 2m giữa các cử tri.

+ Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bẩu cử.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế Hue-S nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức.

+ Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Đối với Tổ chức phụ trách bầu cử:

+ Bố trí địa điểm bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn phù hợp theo điều kiện của địa phương.

+ Bố trí hòm phiếu phụ hoặc điểm bỏ phiếu riêng nếu đủ điều kiện cho khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

+ Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết.

+ Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Neu sử dụng điều hòa trong phòng, cuối buổi bỏ phiếu phải mở cửa phòng tạo sự thông thoáng.

+ Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện cử tri, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

+ Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu theo từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa.

+ Bố trí vị trí cử tri xếp hàng theo luồng, giữ khoảng cách 2m, các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách 2m.

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.

+ Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.

+ Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

+ Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống COVD-19.

+ Bố trí cán bộ y tế hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt tại cổng ra vào nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho thì đưa cử tri sang phòng cách ly, lấy mẫu xét nghiêm, thực hiện truy vết tiếp xúc ban đầu và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

+ Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi bỏ phiếu cho cử tri có tiếp xúc gần nếu có trường hợp nghi nghờ hoặc mắc COVID-19 thuộc khu vực điểm bỏ phiếu.

* Hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động)

Các cử tri không đến bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử. Thành viên Tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các cử tri này cần thực hiện:

- Được tập huấn về phòng chống lây nhiễm COVID-19.

- Thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 như tai địa điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, khẩu trang ... trong quá trình làm nhiệm vụ.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

- Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu và phương tiện vận chuyển.

- Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho thành viên của tổ.

d) Khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa

* Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử

- Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và các Thành viên Tổ bầu cử, cần thực hiện

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

+ Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri.

+ Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

+ Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử.

+ Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế Hue-S nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

+ Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phòng Y tế

- Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID - 19 theo các phương án trên.

- Tham mưu UBND huyện các văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID - 19.

2. Trung tâm Y tế

- Căn cứ tình huống của phương án, xây dựng kế hoạch dự trù trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế.

- Tập huấn cho các tổ chức phụ trách bầu cử về phòng, chống lây nhiễm COVID - 19

- Bố trí nhân lực phục vụ tại các khu vực bỏ phiếu trong ngày 23/5/2021.

3. Công an huyện

- Chuẩn bị nhân lực để tham gia vào tình huống có thể xảy ra.

- Tăng cường công tác an ninh trên địa bàn huyện, chú trọng kiểm tra, rà soát hàng ngày công tác quản lý lưu trú để sớm phát hiện những trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên địa bàn, thông tin, báo cáo cho chính quyền và Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh; bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp có yếu tố dịch tễ/nghi ngờ/mắc Covid-19; tham gia việc quản lý cách ly tại nhà, không để mất dấu đối tượng trong thời gian cách ly.

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lan truyền thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

- Chuẩn bị, đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, phối hợp với ngành Y tế triển khai công tác cách ly theo quy định.

- Thực hiện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, giám sát các trường hợp cách ly, tuyệt đối không để người đang thực hiện cách ly ra khỏi khu vực cách ly.

5. Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn:

Căn cứ Phương án này, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện A Lưới, các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch theo tình huống, để tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây là Phương án Phòng chống dịch covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện A Lưới./.

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày