Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Bầu cử HĐND huyện
Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử
Uỷ ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 488/STP-PBGDPL ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và  bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...
Để phục vụ các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dụng của pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn cuốn...
Ngày 07/4/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015; Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng 637 Hương Nguyên, Đồn Biên phòng...
Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Trung Sơn như sau:
Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hồng Thuỷ như sau:
Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hồng Vân như sau:
Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hồng Kim như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày