Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Kế hoạch nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng có liên quan phục vụ kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày cập nhật 02/03/2021

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ về dân cư, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2021 về nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng có liên quan phục vụ kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Với mục tiêu triển khai thực hiện nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng có liên quan để đảm bảo sẵn sàng kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Nâng cấp hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng đáp ứng yêu cầu phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo Đề án 896 và các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đã ban hành. Kế hoạch thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu cụ thể đó là:

- 100% tài khoản công dân được xác thực thông tin qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Triển khai Chuẩn hóa thông tin cơ sở dữ liệu người dùng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ đô thị thông minh;

- Nâng cấp các hệ thống: Cổng Dịch vụ công tỉnh, ứng dụng Hue-S;

- Hoàn thiện các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành cập nhật các trường thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Một số nhiệm vụ và giải pháp đặt ra đó là:

1. Ứng dụng giải pháp định danh Công dân bằng phương thức điện tử với sự hỗ trợ của các công nghệ tiên tiến như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hỗ trợ bóc tách thông tin từ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và nhận diện sinh trắc để tạo tài khoản và hỗ trợ nghiệp đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tại các Trung tâm hành chính công.

2. Tích hợp hệ thống eKYC trong việc tạo tài khoản trực tuyến tạo thuận tiện cho việc đăng ký của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và các dịch vụ đô thị thông minh trên ứng dụng Hue-S.

3. Nâng cấp Cổng dịch vụ công tỉnh đáp ứng triển khai:

- Triển khai thủ tục hành chính về đăng ký Căn cước công dân, xác thực thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Triển khai thủ tục hành chính về cấp, quản lý, tra cứu thông tin hộ tịch xác thực thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho công chức kiểm tra, xác minh lại thông tin, tránh sự sai sót, nhầm lẫn, trùng lặp, giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan đến hộ tịch, giảm bớt chi phí về thời gian, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

4. Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bổ sung các trường thông tin và có cơ chế đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày