Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuyển đổi số
UBND huyện A Lưới ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số huyện A Lưới năm 2022. Theo đó:
Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Để thực hiện chuyển đổi số hiệu...
(Chi tiết xem Quyết định kèm theo)
(Chi tiết xem Quyết định kèm theo)
(Văn bản đính kèm)./
Danh mục cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyển đổi số huyện A Lưới đến năm 2025 (Kèm theo quyết định và phụ lục danh mục)
Nhằm mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn dân gắn với công nghệ số, ngày 12 tháng 11 năm 2021 Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết Số 12-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến...
Với mục tiêu phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực tại địa bàn huyện A Lưới trên tinh thần: “Đến năm 2025 góp phần cùng với tỉnh Thừa Thiên Huế, là...
Chiều ngày 28/4/2021, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì phiên Hội thảo chuyển đổi số trên lĩnh vực y tế và giáo dục; đây là những ngành mà Thừa Thiên Huế đặt trọng tâm ưu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày