Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020
Ngày cập nhật 13/03/2019

Ngày 13/3, UBND huyện đã tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Giảm nghèo bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2016-2020 . Tham dự có đồng chí Nguyễn Tân – UVTV huyện ủy – PCT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Cường – UVTV – PCT UBND huyện.

 

Theo báo cáo, kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, đầu năm 2016, toàn huyện có 12.276 hộ, tương ứng 49.582 khẩu, hộ nghèo 4.337 hộ, chiếm 35,04%; có 412 hộ cận nghèo, chiếm 3,33%. Theo đó, Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo huyện A Lưới đầu giai đoạn 2016-2020 là 38,37%, trong đó có 4.182 hộ dân tộc thiểu số chiếm 96,43%. Theo đó hộ nghèo giảm trong 3 năm trên 1.500 hộ, tương ứng giảm 13,53%, bình quân môi năm giảm 4,51%. Số xã nghèo trên 25% từ 17 xã, còn 13 xã. 4 xã ra khỏi xã nghèo là Hương Lâm, Hồng Thượng, A Ngo, Hồng Hạ. Tuy nhiên hộ cận nghèo tăng do hộ nghèo thoát sang cận nghèo nằm ở ngưỡng nghèo là 1.804 hộ, chiếm 13,4%. Đạt mục tiêu của Đề án đề ra  bình quân giảm 4% năm.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận môt số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong thời gian tới như: tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo nghị quyết số 07-NQ/HU của huyện ủy, nghị quyết số 10/2016/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân huyện về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; triển khai tốt các dự án, chính sách giảm nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4% năm, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện dưới 15%.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.533.047
Truy câp hiện tại 1.003