Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới tổ chức hội nghị giao ban với các Hội đoàn thể cấp huyện lần thứ ba năm 2021
Ngày cập nhật 06/07/2021

Sáng ngày 02 tháng 7 năm 2021, tại Hội trường Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới tổ chức Hội nghị giao ban các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) lần thứ 3 năm 2021

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Trung - Phó giám đốc NHCSXH huyệnbáo cáo dự thảo đánh giá kết quả hoạt động uỷ thác, uỷ nhiệm của NHCSXH huyện A Lưới với các Hội, đoàn cấp thể huyện trong 06 tháng đầu năm 2021 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2021. Tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH huyện A Lưới đến 30/6/2021 đạt 371.364 triệu đồng. Trong đó dư nợ ủy thác qua các Hội, đoàn thể 370.986 triệu đồng chiếm 99,9% tổng dư nợ tại NHCSXH huyện. Công tác ủy thác giữa Ngân hàng với Hội, đoàn thể các cấp trong 06 tháng đầu năm 2021 đã đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng ủy thác từng bước được nâng lên; nợ quá hạn giảm, tổ chức phiên giao dịch được đảm bảo đầy đủ và an toàn, chất lượng hoạt động Tổ TK&VV được nâng cao.Đến nay 04 tổ chức hội nhận ủy thác quản lý 218 tổ; trong đó: tổ tốt 210  tổ (chiếm tỷ lệ 96,33), tổ khá 8 (chiếm tỷ lệ 3,67%), lãi tồn giảm 126 triệu đồng so với đầu năm. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: nợ quá hạn do chây ỳ và hộ đi khỏi địa phương, tỷ lệ hộ tham gia tiền gửi qua tổ còn thấp; số dư tiền gửi thông qua Tổ TK&VV đạt 20.326 triệu đồng, tăng 1.801 triệu đồng so với đầu năm.

Cũng tại Hội nghị, có nhiều ý kiến tham gia thảo luận bàn về vấn đề xử lý nợ quá hạn, bàn giải pháp thu lãi tồn đọng, thu tiền gửi của tổ viên thông qua tổ TK&VV, việc thực hiện sinh hoạt tổ định kỳ, nâng cao chất lượng bình xét… Tuyên truyền để thành viên thực hiện gửi tiết kiệm tổ viên thông qua Tổ TK&VV nhằm tạo cho người nghèo và các đối tượng chính sách có ý thức tiết kiệm để sử dụng trong việc trả nợ, trả lãi tiền vay.

Các Hội, đoàn thể cấp huyện nhất trí cùng NHCSXH huyện phối hợp chỉ đạo Hội, đoàn thể cấp xã và tổ TK&VV phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2021, đặt biệt tuyên truyền vận động người vay vốn tham gia tiền gửi tiết kiệm hàng tháng; tiến hành kiểm tra giám sát theo kế hoạch đã xây dựng trong năm 2021.

Hà Văn Trung - NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.206.615
Truy câp hiện tại 4.440