Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Triển khai Đề án 65 tại các xã: Hồng Bắc, Trung Sơn, Hồng Thủy, Sơn Thủy
Ngày cập nhật 05/07/2021

Từ ngày 23/6/2021 đến gày 01/7/2021, Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã Hồng Bắc, Trung Sơn, Hồng Thủy, Sơn Thủy tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 65 tại xã. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thời Mười – Phó Chủ tịch Hội đồng – Trưởng phòng Tư pháp; về phía xã có đại diện lãnh đạo UBND xã, Trưởng Công an viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên, cán bộ, công chức và người có uy tín tại các thôn trên địa bàn xã với hơn 140 người tham dự.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (gọi tắt là Đề án 65).

Ông Hồ Văn Nghiệp - Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Hồng Vân trao đổi tại Hội nghị

Tại các buổi Hội nghị, đồng chí Ngô Thời Mười Mười – Phó Chủ tịch Hội đồng – Trưởng phòng Tư pháp đã triển khai nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và việc thực hiện Công ước chống tra tấn tại Việt Nam; quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực giới, gia đình, trẻ em; tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với hành vi tra tấn trong công tác triển khai thực hiện Đề án 65 6 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, báo cáo viên đã triển khai các quy định về phòng, chống tra tấn trong tình hình dịch bệnh Covid-19.​ Ngoài ra, cũng tại Hội nghị, báo cáo viên đã trao đổi, giải đáp một số thắc mắc của bà con nhân dân trên địa bàn về quy định của Bộ Luật lao động, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật đất đai....

Đ/c Ngô Thời Mười- Trưởng phòng Tư pháp huyện, triển khai tại Hội nghị

Triển khai Đề án 65 tại UBND xã Hồng Thủ

Triển khai Đề án 65 tại UBND xã Sơn Thủy

Lê Thanh Huệ - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.206.557
Truy câp hiện tại 4.429