Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hơn 600 triệu đồng cho thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em dân tộc dễ bị tổn thương tại ba xã miền núi huyện A Lưới
Ngày cập nhật 17/05/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em dân tộc dễ bị tổn thương tại ba xã miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Adoptionscentrum (ACS – Thụy Điển) tài trợ với tổng vốn dự án 230.000 SEK (Hai trăm ba mươi nghìn Curon Thụy Điển), tương đương 612.950.000 VNĐ (Sáu trăm mười hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Với mục tiêu tăng số lượng trẻ em người dân tộc không được gia đình chăm sóc đầy đủ hoặc có nguy cơ bị bỏ rơi được đảm bảo quyền trẻ em tại 03 xã: Hồng Vân, Quảng Nhâm, Hồng Thượng của huyện A Lưới, các kết quả chính của dự án sẽ bao gồm: Củng cố năng lực về bảo vệ trẻ em để gây ảnh hưởng thúc đẩy các bên liên quan phát triển Bộ Quy tắc ứng xử khi làm việc trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em không bị xâm hại, bạo hành; Cha mẹ người dân tộc (có con từ 16 tuổi trở xuống) có khả năng thực hiện và yêu cầu các bên chịu trách thực hiện các quyền được bảo vệ không bị xâm hại và bạo hành của trẻ em; Trẻ em tại các xã dự án có đủ các kiến thức và kỹ năng để thực hiện các biện pháp phòng tránh các rủi ro xâm hại trên môi trường mạng và chuyển tải các thông tin tới các bạn của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.206.172
Truy câp hiện tại 4.197