Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Nỗ lực giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số
Ngày cập nhật 21/05/2020

Giảm nghèo bền vững là chương trình được thực hiện trong thời gian dài, cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành thì mấu chốt quan trọng mang lại hiệu quả cho chương trình chính là quyết tâm vươn lên thoát nghèo của chính người nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại để được hưởng chế độ chính sách. Cùng với triển khai chính sách giảm nghèo, công tác nâng cao nhận thức cho người dân về giảm nghèo bền vững đang được các địa phương tích cực triển khai

(Theo www.trt.vn)

T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.416.308
Truy câp hiện tại 7.778