Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Giảm nghèo từ mô hình hỗ trợ bò tại các địa phương vùng núi
Ngày cập nhật 26/12/2019

Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã có sự thay đổi trong phương thức hỗ trợ. Đó là thay vì hỗ trợ chạy theo số lượng dẫn đến tình trạng dàn trải, nguồn vốn hỗ trợ thấp thì nay mức hỗ trợ đã được nâng lên. Việc hỗ trợ bên cạnh dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của người dân cũng tính đến yếu tố thế mạnh của từng địa phương. Với cách làm đó, mô hình hỗ trợ giống bò sau 3 năm triển khai tại Nam Đông và A Lưới cho thấy hiệu quả của việc thay đổi cách thức hỗ trợ này.

T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.786
Truy câp hiện tại 4.365