Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Để sản phẩm dệt Zèng được bảo tồn và phát triển bền vững
Ngày cập nhật 10/12/2019

Dệt Zèng là nghề truyền thống gắng bó mật thiết với đời sống cư dân bản địa dân tộc Tà ôi tại huyện A Lưới. Di sản văn hóa quý giá này đã và đang được chính quyền địa phương và người dân bảo tồn, phát huy giá trị. Trong nỗ lực chung này thì sản phầm dệt Zèng - thổ cẩm A Lưới đã được công nhận là nhãn hiệu tập thể. Tuy nhiên, một số vấn đề cần quan tâm là mẫu mã sản phẩm vẫn chưa thực sự phong phú, thị trường đầu ra sản phẩm thiếu tính ổn định và bên vững. Đây là điều mà không ít nghệ nhân và các hộ đồng bào gắng bó với nghề truyền thống này rất trăng trở. Nhiều hoạt động tích cực đang được triển khai tại địa phương để tháo những rào cản này.

(Theo www.trt.vn)

T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.607
Truy câp hiện tại 4.850