Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Sức vươn lên của một xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày cập nhật 11/10/2019

Nằm trong số 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của tỉnh vào năm 2015, những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã A Ngo đã giảm mạnh với bình quân giảm trên 7%/năm, đặc biệt có 02 thôn đã ra khỏi danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn của chương trình 135. Với những kết quả bức phá trong công tác giảm nghèo, cùng với việc hoàn thành 19/19 tiêu chí, A Ngo trở thành xã có 100% đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên của huyện A Lưới hoàn thành xây dựng Nông thôn mới.

(Theo www.trt.vn)

T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.949.337
Truy câp hiện tại 5.543