Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
1756 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
512/UBND-NC16/07/201816/07/2018V/v phối hợp với Tổ công tác thẩm tra, xác minh phục vụ giải quyết sai lệch thông tin về hộ tịch trên giấy tờ của công dân
513/UBND-NV16/07/201816/07/2018V/v Quyết định nâng lương viên chức ngành giáo dục đợt I 2018
1008/QÐ-UBND16/07/201816/07/2018V/v thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục từ hạng IV lên hạng III năm 2018
86/KH-UBND11/07/201811/07/2018V/v khảo sát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo quốc gia trên địa bàn huyện A Lưới đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất
502/UBND-VP10/07/201810/07/2018V/v triển khai thực hiện Quyết định 367/QĐ-TTg ngày 02/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1004/QÐ-UBND10/07/201810/07/2018Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện A Lưới
85/KH_UBND09/07/201809/07/2018Triển khai việc chuyển đổi, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện A Lưới năm 2018
68/TB-UBND09/07/201809/07/2018Kết luận của đ/c Hồ Văn Ngưm - PCT UBND huyện tại cuộc họp rà soát các phương án hỗ trợ sản xuất Khu tái định cư xã Hồng Thượng
84/KH-UBND09/07/201809/07/2018Kê hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2018 - 2020
473/UBND-VP04/07/201804/07/2018V/v phối hợp sản xuất chương trình "Trường sơn đông gọi Trường sơn tây - Đường qua A Lưới"
64/TB-UBND04/07/201804/07/2018Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp giải quyết vướng mắc trong việc hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng mực nước dâng lòng hồ Thủy điện A Lưới của cơn bão số 12 năm 2017
958/QÐ-UBND04/07/201804/07/2018V/v phê duyệt danh sách Công chức làm đầu mối ứng dụng CNTT tại ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
475/UBND-CNTT04/07/201804/07/2018V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT
469/UBND-CNTT03/07/201803/07/2018V/v tăng cường đăng tải tin bài trên trang thông tin điện tử
149/BC-UBND03/07/201803/07/2018Báo cáo tình hình phát triển nhân lực 6 tháng đầu năm 2018
63/TB-UBND02/07/201802/07/2018Kết luận của Chủ tịch UBND huyện taị buổi họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện một số công trình và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
146/BC-UBND28/06/201828/06/2018Báo cáo tình hình thanh toán và quyết toán vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018
141/BC-UBND27/06/201827/06/2018Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
458/UBND-ÐN26/06/201826/06/2018Tăng cường công tác phối hợp để đảm bảo an toàn tại bãi hủy nổ tập trung của Dự án DDG
138/BC-UBND25/06/201825/06/2018Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết TW 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 790