Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 12 năm 2017
Ngày cập nhật 26/12/2017
Phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2017, Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên Dư luận xã hội tháng 12 năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy - Báo cáo viên Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Đàm Giang - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Báo cáo viên Tỉnh ủy; các đồng chí Báo cáo viên (BCV), Cộng tác viên Dư luận xã hội (DLXH); lãnh đạo các Ban của Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Khối khoa giáo; Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn cùng tham dự.

Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy; đồng chí biểu dương những kết quả đạt được của đội ngũ BCV, Cộng tác viên DLXH, các đơn vị trong khối khoa giáo trong năm 2017, đặc biệt đồng chí nhấn mạnh: Trong năm qua, đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, tỉnh, huyện để tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng đưa thông tin về cơ sở một cách kịp thời, nghiêm túc, có chiều sâu, đảm bảo yêu cầu đề ra và góp phần quan trọng giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực chủ động đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong bộ phận cán bộ, đảng viên và âm mưu “diễn biến hóa bình” của các thế lực thù địch; cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2017. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên Dư luận xã hội vẫn còn bộc lộ những khuyết điểm, hạn chế, chưa đáp ứng những đòi hỏi trong tình hình mới. Đó là, khả năng truyền đạt của một số Báo cáo viên còn hạn chế chưa thu hút người nghe; công tác dự báo, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; một số đồng chí chỉ làm việc ở mức độ phản ánh, chưa chủ động nhìn thấy sự việc và tham mưu kịp thời.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Dương Đức Vương – Giám đốc TTBDCT huyện báo cáo chuyên đề 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, đạo đức, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; đồng chí Lê Thị Thu Hương – Phó Trưởng ban Tuyên giáo triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2018.

Giao ban công tác tư tưởng, định hướng công tác tuyên truyền trong năm 2018, đồng chí Hồ Đàm Giang - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyên ủy nêu rõ: Trong thời gian tới đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội; các đơn vị trong khối khoa giáo, binh chủng tuyên truyền; Ban Tuyên giáo các Đảng ủy cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, xây dựng kế hoạch, định hướng tuyên truyền trên cơ sở kế hoạch của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; tập trung tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) nêu bật những vấn đề hệ trọng, cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 6 đã khẳng định, nhất là những vấn đề có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, đạo đức, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm để Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng và có hiệu quả kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam gắn với mừng Xuân Mậu Tuất 2018; nêu bật truyền thống 88 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; An ninh, quốc phòng; công tác xây dựng Đảng; nắm vững trận địa tư tưởng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo vụ Đông Xuân, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm; làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là trong dịp tết; thực hiện tốt công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017.

Đồng chí Hồ Đàm Giang - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Báo cáo viên Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền

Toàn cảnh Hội nghị

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.168.426
Truy câp hiện tại 54