Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị (khóa XI)
Ngày cập nhật 05/06/2017
Đoàn giám sát Nghị quyết 21-NQ/TW

Ngày 31/5/2017, tại huyện A Lưới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới. Tham gia Đoàn Giám sát có đồng chí Phùng Văn Vinh – Phó Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Về phía lãnh đạo huyện A Lưới có đồng chí Lê Thanh Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ngành: BHXH huyện, Trung tâm Y tế, phòng Y tế, phòng Lao động TB và XH huyện, Liên đoàn Lao động huyện.

Buổi sáng, Đoàn đã tiến hành làm việc với Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện A Lưới, buổi chiều Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới và các ngành liên quan. Tại các phiên làm việc, đại diện lãnh đạo BHXH huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông qua việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” báo cáo nêu rõ sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21 đã tác động chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nắm vững quan điểm của Đảng về BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. 

Kết quả năm 2012 có 15.304 người tham gia BHYT, đến năm 2015 có 41.162 người, tăng so với cùng kỳ năm trước là: 251%. Đến năm 2016 có 44.802/47.080 dân số toàn huyện, đạt tỷ lệ 95,16%, so với chỉ tiêu Nghị quyết cao hơn 15,16%. Số người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện: năm 2012 có 2.745 người tham gia, đến 31/12/2016 có 3.245 người/21.929 lực lượng lao động, đạt tỷ lệ 14,79% thấp hơn so với chỉ tiêu Nghị quyết 21 đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH là 35,20%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2012 là 1.797người, đến 31/12/2016 số người tham gia là 1.962/21.929 lực lượng lao động, đạt tỷ lệ 8,94% lực lượng lao động trên địa bàn huyện; chỉ tiêu Nghị quyết 21 giao đến năm 2020 có 35% lực lượng lao động tham gia BHTN;

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được ban đầu, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21 trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn nhất định như: tình hình kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, đời sống của nhiều người dân trên địa bàn huyện còn thấp; nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị và nhân dân còn hạn chế ; tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn xảy ra; các chế tài xử phạt trong lĩnh vực BHXH, BHYT còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe...

Việc phổ biến, quán triệt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác BHXH, BHYT ở một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa sâu rộng, có nơi còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những thành quả nổi bật trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 21; đánh giá thẳng thắn những tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân; đưa ra các dự báo về thuận lợi, khó khăn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT tại địa bàn huyện A Lưới trong thời gian đến.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Văn Vinh – Phó Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới, các ngành chức năng, các tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận và các đoàn thể huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT. Phát hiện và biểu dương kịp thời các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt, đồng thời phê phán, xử lý nghiêm vi phạm. Chính quyền, cơ quan BHXH và các tổ chức đoàn thể cần chú ý làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm. Tập trung khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo tinh thần Nghị quyết 21 và Nghị quyết hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tập trung vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh,… phấn đấu đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH; 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; hơn 80% dân số tham gia BHYT theo tinh thần Nghị quyết 21 đã đề ra.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 112