Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
A Lưới đẩy mạnh triển khai sưu tầm, biên soạn lịch sử Ðảng bộ các xã, thị trấn
Ngày cập nhật 01/06/2017
Toàn cảnh buổi làm việc

Những năm qua, công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn luôn được các cấp ủy đảng quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, đến nay huyện A Lưới mới có 01/21 xã, thị trấn đã xuất bản được lịch sử đảng bộ, để tiếp tục đẩy mạnh việc sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ các xã trong thời gian tới một cách thiết thực, hiệu quả đúng theo tinh thần, nội dung Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX (năm 2002), Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 20/6/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 10/11/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng”; chiều ngày 26/5/2017, tại Hội trường các Ban của Đảng Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Huế và Lãnh đạo 05 xã (Nhâm, Hồng Thượng, Sơn Thủy, Hương Nguyên, Hồng Trung) đăng ký viết lịch sử trong năm 2017-2018. Dự và chủ trì có đồng chí Lê Thanh Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hồ Đàm Giang – UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Thầy Hoàng Văn Hiển – PGS, TS – Hiệu trưởng, trường Đại học Khoa học Huế cùng các thầy trong Ban biên tập. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai, quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác sưu tầm và biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ các xã trong thời gian tới, đồng thời chia sẻ những khó khăn hiện nay của các địa phương. Thông qua đó, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những thuận lợi, khó khăn để tập trung vào việc nghiên cứu, biên soạn sớm hoàn thành cuốn lịch sử vào cuối năm 2018.

Đồng chí Lê Thanh Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị để biên soạn và xuất bản thành công cuốn sách, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm chỉ đạo sâu sát từ khâu lập kế hoạch; thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn, Ban sưu tầm tư liệu; đồng thời chủ động dành nguồn kinh phí cần thiết để biên soạn, xuất bản sách. Trong quá trình triển khai biên soạn, xuất bản, địa phương phải phối hợp tốt với các nhà biên soạn; bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng thời, tranh thủ khai thác tốt thông tin, tư liệu từ các đồng chí chủ chốt qua từng thời kỳ cách mạng còn sống, các nhân chứng lịch sử và phát huy dân chủ mở rộng để cán bộ, nhân dân cung cấp tư liệu, tham gia đóng góp xây dựng cuốn sách. Mặt khác, để nội dung cuốn sách bảo đảm chất lượng, bám sát lịch sử, khi đưa ra xin ý kiến Đảng bộ và nhân dân đều nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn quy trình biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ; xây dựng đề cương viết lịch sử đảng bộ và nhân dân các xã, thị trấn; hướng dẫn đảng ủy xã, thị trấn thành lập các ban sưu tầm, biên soạn và có cơ sở, trọng tâm để sưu tầm tư liệu, biên soạn sách; thẩm định bản thảo bảo đảm chất lượng về mặt nội dung, tính khoa học, lịch sử, đủ điều kiện xuất bản; đôn đốc các đảng bộ xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ biên soạn và xuất bản sách lịch sử đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Thời gian tới, cấp ủy huyện tiếp tục chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn cũng như các ngành tích cực đẩy nhanh tiến độ sưu tầm, biên soạn, xuất bản sách; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy cơ sở, về vị trí, vai trò của lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống trong việc giáo dục tư tưởng, chính trị và truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ, khuyến khích của huyện đối với các đảng bộ xã, thị trấn xuất bản sách lịch sử đảng bộ; chỉ đạo các xã, thị trấn dành nguồn kinh phí cần thiết cho việc tiến hành sưu tầm, biên soạn và xuất bản sách; tiến hành rà soát, củng cố, bổ sung các ban chỉ đạo, ban sưu tầm, biên soạn. Phấn đấu năm 2025 toàn huyện có 100% xã xuất bản lịch sử đảng bộ giai đoạn 1945 - 2015.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 631