Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác Tư pháp và tình hình thi hành pháp luật tại huyện A Lưới
Ngày cập nhật 20/05/2017
Hình ảnh tại buổi làm việc

Sáng ngày 18/5/2017, Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh do đồng chí Hồ Viết Tư – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Tư pháp tại Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện A Lưới; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã và xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý trật tự xây dựng, đất đai và môi trường tại địa bàn huyện A Lưới. Tham gia làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Tân – UVTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ngô Thời Mười – Trưởng phòng Tư pháp; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, sau khi đồng chí Hồ Viết Tư công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, giới thiệu các thành phần tham gia của Đoàn, thông báo nội dung và kế hoạch kiểm tra; Đoàn làm việc đã chia thành các nhóm nhỏ để trực tiếp làm việc, trao đổi với các cơ quan, đơn vị liên quan của cấp huyện theo từng lĩnh vực cụ thể.

Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Xác định công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là nhiệm vụ quan trọng, nhằm thể chế hoá kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương. Từ 29/02/2016 đến 29/4/2017, nhìn chung công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ huyện đến cơ sở được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung phù hợp với các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xây dựng và ban hành VBQPPL vẫn còn một số hạn chế như: một số văn bản ban hành sai về thể thức, căn cứ pháp lý… ảnh hưởng đến chất lượng văn bản được ban hành.

Về xử lý vi phạm hành chính: Nhìn chung, tình hình vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý trật tự xây dựng, đất đai và môi trường trên địa bàn huyện không nhiều. Chưa có trường hợp khiếu nại về các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành.

Về công tác bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã: UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn Sao La, Phòng Quản lý bảo vệ rừng – bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn thiên hiên Phong Điền và các chương trình, dự án như WWF, CARBI, BCC thực hiện công tác bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã. Nhìn chung, công tác thi hành pháp luật về bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã trên địa bàn huyện được thực hiện tương đối thuận lợi, các cơ quan chức năng, cán bộ, công chức luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng pháp luật. Không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính đã được giải quyết trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Thành phần tham gia buổi làm việc

Đồng chí Hồ Viết Tư - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc

Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 261