Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đoàn Kiểm tra số 370/QĐ-UBND kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại huyện A Lưới
Ngày cập nhật 20/05/2017

Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 10/5/2017, Đoàn Kiểm tra của tỉnh do đồng chí Hoàng Ngọc Khanh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại UBND huyện A Lưới và 01 đơn vị cấp xã (UBND xã Hồng Trung). Tham gia buổi làm việc với Đoàn có đồng chí Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Tiến Sáu – UVTV – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung kiểm tra của Đoàn tập trung kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo  về kỷ luật, kỷ cương hành chính: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 12/11/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh…

Qua công tác kiểm tra thực tế, thay mặt Đoàn Kiểm tra đồng chí Hoàng Ngọc Khanh đã đánh giá tình hình thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính huyện A Lưới thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực: UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa kỷ cương, kỷ luật hành chính để triển khai thực hiện; kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính … góp phần tích cực nâng cao tính tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; giờ giấc làm việc…trong đội ngũ cán bộ, công chức, việc chức trên địa bàn.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế ở cấp xã như: vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức chưa sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; việc triển khai ứng dụng 5 phần mềm dùng chung chưa đồng bộ ... Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra cơ sở để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Đồng chí Hoàng Ngọc Khanh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng Đoàn kiểm tra đặt vấn đề

Đồng chí Hồ Hải Dương - Trưởng phòng Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện

Đồng chí Hoàng Ngọc Khanh phát biểu kết luận

Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 257