Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập huấn kiến thức, kỹ năng trong quản lý, thông tin, tuyên truyền năm 2024
Ngày cập nhật 08/07/2024

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện A Lưới thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; Công văn số 247/UBND-TCKH ngày 01 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện A Lưới về việc phân khai chi tiết vốn sự nghiệp các CTMTQG năm 2024; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND huyện Triển khai Dự án Giảm nghèo về thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024… Từ ngày 04/7 đến ngày 06/7/2024, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng trong quản lý, thông tin, tuyên truyền năm 2024

 

Đợt tập huấn này nhằm mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong công tác thông tin. Trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, biên tập chương trình tuyên truyền, vận động quần chúng về giảm nghèo bền vững cho cán bộ làm công tác tuyên truyền trên địa bàn. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông về giảm nghèo nói riêng và công tác tuyên truyền nói chung. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở. Tăng cường thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho nhân dân. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin tập huấn về kỹ năng tuyên truyền miêng

Qua đợt tập huấn, lãnh đạo UBND xã, công chức Văn hóa - Xã hội, công nghệ thông tin, cán  bộ  Đài  Truyền thanh; Cán  bộ  làm  công  tác thông tin tuyên truyền các Hội: Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội CCB, Tổ công nghệ số cộng đồng đã được tiếp thu các chuyên đề về Kỹ năng biên tập chương trình truyền thông; Phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục trong công tác giảm nghèo bền vững; Áp dụng, triển khai chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo; Kỹ năng vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, làm du lịch cộng động, góp phần giảm nghèo bền vững; Phương pháp thu thập và cập nhật địa chỉ số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách … với 676 lượt cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách của các đơn vị tham gia.

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn về nhập dữ liệu địa chỉ số

Những quy định trong công tác tuyên truyền

Kỹ năng trong vận động nhân dân làm du lịch

Trực tiếp hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng nhập dữ liệu trên điện thoại thông minh

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai một số nội dung về công tác tuyên truyền, chuyển đổi số

 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.570.153
Truy câp hiện tại 138