Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện A Lưới tổ chức buổi họp liên quan đến việc phát triển các nhãn hiệu, Logo
Ngày cập nhật 28/08/2023

Ngày 17/08, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tổ chức buổi họp liên quan đến việc phát triển các nhãn hiệu, Logo của huyện A Lưới. Dự và chủ trì tại buổi họp đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng-PBT- Chủ tịch UBND huyện.

 

    Tại đây các đại biểu đã trao đổi, thảo luận liên quan đến quản lý sử dụng Logo A Lưới, nhãn hiệu tập thể của huyện A Lưới, nêu ra những tồn tại khó khăn trong thực tiễn để từ đó đề xuất các biện pháp phát triển trong thời tới.. Như về quy chế quản lý sử dụng và phát triển logo,  nhãn hiệu tập thể; trong quảng bá các sản phẩm đặc trưng chủ lực của huyện; phân biệt với các sản phẩm của địa phương khác. Theo đó quản lý và phát triển Logo, nhãn hiệu tập thể dùng cho các sản phẩm của huyện A Lưới nhằm kiểm soát chất lượng, nâng cao uy tín và danh tiếng của sản phẩm, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm, góp phần nâng cao được giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người sản xuất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ gìn và phát huy giá trị sản phẩm của địa phương. Qua đó, thiết lập các điều kiện, phương tiện phục vụ quản lý và khai thác, phát triển nhãn hiệu tập thể, khai thác và quản lý có hiệu quả trên thực tế… Thành viên là tất cả các tập thể ,cá nhân, cơ sở, hộ gia đình kinh doanh,  sản xuất sản phẩm  tự nguyện tham gia và tuân thủ Quy định của Đại diện sở hữu. Hiện nay,huyện A Lưới đã thực hiện hoàn thành 02 dự án: “Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải Dèng A Lưới” (2018-2019); dự án “Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò vàng A Lưới” (2020-2023). Đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra đang đang phối hợp Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai dự án: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các điểm đến du lịch huyện A Lưới” (2020-2023). Theo đó, biểu trưng về Logo huyện A Lưới, nhãn hiệu tập thể huyện được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá về hình ảnh, sản phẩm, hàng hóa của huyện  đến nhân dân trong tỉnh, trong nước và quốc tế, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 20.287.931
Truy câp hiện tại 200