Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND HUYỆN A LƯỚI KHÓA XI
Ngày cập nhật 12/07/2020

   Sáng ngày 09/7, HĐND huyện A Lưới khai mạc kỳ họp thứ 10 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2020, bàn các giải pháp và chỉ tiêu thực hiện 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020; đồng thời thảo luận và bàn bạc nhiều nội dung quan trọng khác

Tham dự kỳ họp HĐND lần thứ X có đồng chí Hồ Xuân Trăng – TUV – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh – Đại biểu HĐND tỉnh khu vực. Đồng chí Nguyễn Thị Sửu- TUV – Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Hồ Đàm Giang – PBT TT HU – CT HĐND huyện ; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT HU – CT UBND huyện; các đồng chí trong BTV HU – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn ra trong 02 ngày, kỳ họp tập trung thảo luận các báo cáo: Báo cáo kết quả kỳ họp và triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ X HĐND tỉnh khóa VII; Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và các giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2019, công tác thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thu – chi 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tổng hợp ý kiến cử tri 6 tháng đầu năm; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng của năm 2020 của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án Dân sự huyện và nhiều nội dung quan trọng khác…

Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 03 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, KT-XH trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển tích cực. Nông lâm ngư nghiệp vẫn là thế mạnh chiếm tỷ trọng lớn nhất.  Năng suất lúa nước vụ đông xuân 2019-2020 tăng so với cùng kỳ 01 tạ/ha. Diện tích chuối tập trung được trồng với quy mô 29 ha. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm gần 3,3 nghìn ha, đạt 54,6 5 kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 8.766 tấn. Tổng đàn gia súc hơn 26 nghìn con. Tổng đàn gia cầm hơn 270 nghìn con. Diện tích ao hồ 242,8 ha, năng suất đạt 3,3 tấn/ha…. Về công nghiệp – tiểu thu công nghiệp – nghề truyền thống có tổng giá trị ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 147,5 tỷ đồng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid – 19 nên giá trị sản xuất tăng trưởng thấp hơn so với các năm trước. Thương mai – dịch vụ - khoa học công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 35,005 tỷ đồng. Chi ngân sách huyện, xã 246.001/ 445.489 triệu đồng. Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa – thông tin, y tế - chăm sóc sức khỏe, lao động – an sinh xã hội, dân tộc – chính sách dân tộc… tiếp tục được chú trọng và thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dân sinh. AN – QP tiếp tục được tăng cường và giữ vững. 04 chương trình trọng điểm được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển KT-XH, AN-QP trên địa bàn toàn huyện. 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện , đại biểu HĐND huyện đảm bảo các hoạt động thường xuyên; lãnh chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ họp HĐND huyện, các buổi tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND xã, thị trấn… Phối hợp hiệu quả với UBND huyện, UBMTTQVN huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ khác để phát triển KT-XH, AN-QP địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND dành thời gian thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; bàn và quyết định thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ngày 10/7, kỳ họp sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng khác.

H. Hải - D. Lý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.948.983
Truy câp hiện tại 5.371