Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 tại huyện A Lưới
Ngày cập nhật 09/04/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một cuộc điều tra lớn của cả nước, được tiến hành 10 năm 1 lần và có quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của quốc gia: Giám sát mục tiêu phát triển bền vững; Phát triển dân số liên quan đến cơ sở hạ tầng, dân sinh, trường học, trạm xá, đời sống vật chất của người dân … Qua đó, giúp Đảng và Nhà nước hoạch định sát đúng về tình hình KTXH của địa phương cũng như quốc gia. Đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số, xây dựng dàn mẫu phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019-2029, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở của cả nước và từng địa phương.

Phiếu điều tra dài gồm 65 câu hỏi (gọi là phiếu mẫu), toàn huyện thực hiện điều tra mẫu: 2.072 phiếu; Phiếu điều tra toàn bộ có 22 câu. Nội dung điều tra gồm: Thông tin dân số 49 câu, nhà ở 16 câu. Thời điểm điều tra từ: 0h ngày 1/4/2019, thời gian điều tra 25 ngày.

Phương pháp thu thập thông tin qua 2 hình thức: Điều tra trực tiếp: điều tra viên đến hộ; Điều tra gián tiếp: hộ tự cung cấp thống tin (gọi là phiếu trực tuyến).

Mục đích ý nghĩa:

- Cung cấp thông tin, nội dung cơ bản, thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng ĐT, trách nhiệm các cấp, các ban ngành, quyền và nghĩa vụ của người dân trong tổng ĐT.

- Giúp lực lượng tham gia tổng ĐT nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong công tác được giao.

- Để người dân biết được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cơ quan thống kê nhà nước, góp phần thành công tổng ĐT.

- Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp người dân, huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ cho tổng ĐT.

Vai trò nhiệm vụ của điều tra viên

Là người quyết định về thắng lợi hay thất bại của cuộc tổng ĐT, do đó thay mặt BCĐ huyện tôi đề nghị:

- ĐTV lưu giữ các tài liệu liên quan đến công tác điều tra đã được phát trong thời gian tập huấn nghiệp vụ.

- Đặc biệt có điện thoại tốt và sử dụng được điều tra bằng CAPI.

- Đeo thẻ ĐTV, bút bi, logo, vở ghi chép.

- Xác định được các ngôi nhà, căn hộ trong bảng kê thuộc địa bàn điều tra, xác định được NKTTTT, không được bỏ sót trùng hộ.

- Hẹn ngày đến hộ phỏng vấn, phát hiện kịp thời những hộ đi vắng để có kế hoạch điều tra phù hợp.

- Điều tra theo đúng tiến độ từ ngày 1/4 đến 25/4 của 2 địa bàn được phân công.

- Trong suốt quá trình điều tra phải thực hiện đúng qui trình phỏng vấn đồng thời phải kiểm soát được tiến độ thực hiện, đảm bảo đúng thời gian điều tra đã qui định.

- Khi hoàn thành hộ phải kiểm tra sai sót để sửa lỗi kịp thời và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống.

- Bảo quản tài liệu, không để mất dữ liệu và bí mật thông tin cá nhân, lưu dữ liệu điều tra trên điện thoại di động đến ngày 15/5/2019.

Vai trò nhiệm vụ của Tổ trưởng: Là người chịu trách nhiệm trước BCĐ xã về ĐTV

- Nhận bàn giao địa bàn.

- Kiểm tra địa bàn.

- Kiểm tra việc chuẩn bị của ĐTV.

- Giám sát kiểm tra chất lượng của ĐTV và rút ra kinh nghiệm.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.472.635
Truy câp hiện tại 1.165