Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban KTXH, HĐND huyện tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
Ngày cập nhật 13/06/2018

Sau khi hoàn thành đợt giám sát chuyên đề, ngày 11/6/2018, Ban KTXH, HĐND huyện tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn để nâng cao sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2014 – 2020 cho Thường trực HĐND huyện do Bà Hồ Thị Lan Hương – Trưởng Ban KTXH chủ trì. Tham gia buổi họp có tập thể Thường trực HĐND huyện, đại diện các Ban HĐND huyện, đại diên các cơ quan, đơn vị liên quan và các Thành viên Ban Kinh tế Xã hội.

Tại buổi họp, Bà Nguyễn Thị Xuân – Phó trưởng Ban KTXH đã thay mặt Ban thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn để nâng cao sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2014 – 2020.

Theo đó, báo cáo đã chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Đề án trên địa bàn huyện hiện nay. Qua 04 năm thực hiện, Đề án đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, tạo nên nhiều phong trào sôi nổi ở các địa phương như: hàng rào xanh, đào hố rác, chuồng trại hợp vệ sinh, hố xí hợp vệ sinh…góp phần xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành nếp sống văn minh phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi báo cáo Thường trực HĐND huyện, Ban KTXH sẽ bổ sung để báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp sắp tới.

Bà Hồ Thị Lan Hương - Trưởng Ban KTXH chủ trì buổi họp

 

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.640.926
Truy câp hiện tại 268