Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo sơ tuyển công chức cấp huyện năm 2017
Ngày cập nhật 12/06/2017

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017; căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác, số lượng chức danh chuyên môn cần tuyển, UBND huyện A Lưới thông báo sơ tuyển công chức cấp huyện như sau:

I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:

1. Số lượng công chức cần sơ tuyển: 08 công chức, gồm:

- Công chức ngành Kinh tế nông nghiệp (Đại học trở lên): 02;

- Công chức ngành Quản lý Đất đai (Đại học trở lên): 01;

- Công chức ngành Tài chính - Kế toán (Đại học trở lên): 01;

- Công chức ngành Tài chính doanh nghiệp (Đại học trở lên): 01.

- Công chức ngành Lịch sử (Đại học trở lên): 01;

- Công chức ngành Quản lý giáo dục (Đại học trở lên): 01;

- Công chức ngành Bác sỹ đa khoa (Đại học trở lên): 01.

2. Vị trí, chức danh cần tuyển dụng:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: 03 công chức, trong đó: 01 công chức ngành Tài chính - Kế toán, 01 công chức ngành Kinh tế nông nghiệp, 01 công chức ngành Tài chính doanh nghiệp;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 công chức ngành Kinh tế nông nghiệp;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 công chức ngành Quản lý Đất đai;

- Phòng Văn hóa và Thông tin: 01 công chức ngành Lịch sử;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 công chức ngành Quản lý giáo dục;

- Phòng Y tế: 01 công chức ngành Bác sỹ đa khoa;

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN CÔNG CHỨC:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

a) Là công dân Việt Nam, có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên.

b) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

c) Có đơn dự tuyển và bản cam kết phục vụ 05 năm tại huyện A Lưới.

d) Ưu tiên có kinh nghiệm công tác trong các vị trí việc làm.

2. Nhưng người không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc không có năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa xóa án tích; đang bị quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

III. HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN CÔNG CHỨC:

1. Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu;

- Bản cam kết kết phục vụ 05 năm tại huyện A Lưới;

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; bản chụp các chứng chỉ tin học văn phòng và chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của ngạch dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

2. Lệ phí dự sơ tuyển: 50.000 đồng/ thí sinh.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

1. Thời gian:

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày Thông báo đến hết ngày 04/7/2017 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

b) Thời gian phỏng vấn: Có Thông báo cụ thể sau.

2. Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện A Lưới, số 222 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại liên hệ: 02343.878.242.

Trên đây là Thông báo sơ tuyển công chức cấp huyện năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân căn cứ Thông báo này chủ động thực hiện đảm bảo thời gian và nội dung theo yêu cầu./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 635