Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2017
Ngày cập nhật 05/06/2017

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới; Biên bản xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục ngày 25 tháng 5 năm 2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục thông báo kết quả điểm xét tuyển trong kỳ dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017, cụ thể như sau:

1. Giáo viên Mầm non: 08 chỉ tiêu, có 28 hồ sơ, trúng tuyển 08;

2. Giáo viên Toán: 02 chỉ tiêu, có 13 hồ sơ, trúng tuyển 02;

3. Giáo viên Tin học: 05 chỉ tiêu, có 24 hồ sơ, trúng tuyển 05;

4. Giáo viên Ngữ văn: 02 chỉ tiêu, có 29 hồ sơ, trúng tuyển 02;

5. Giáo viên Hóa học: 01 chỉ tiêu, có 07 hồ sơ, trúng tuyển 01;

6. Giáo viên Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu, có 05 hồ sơ, trúng tuyển 01;

7. Giáo viên Tổng phụ trách đội: 01 chỉ tiêu, có 05 hồ sơ, trúng tuyển 01;

8. Nhân viên Giáo vụ chuyên ngành Hành chính, Quản trị Văn phòng: 01 chỉ tiêu, có 13 hồ sơ, trúng tuyển 01;

9. Nhân viên Giáo vụ ngành Tin học: 01 chỉ tiêu, có 04 hồ sơ, trúng tuyển 01;

10. Nhân viên Kế toán: 02 chỉ tiêu, có 13 hồ sơ, trúng tuyển 02;

11. Nhân viên Thư viện: 04 chỉ tiêu, có 17 hồ sơ, trúng tuyển 04;

12. Nhân viên Y tế trường học: 03 chỉ tiêu, có 55 hồ sơ, trúng tuyển 03.

(Có danh sách kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 258