Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
Ngày cập nhật 05/06/2017

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển công chức cấp xã năm 2017; căn cứ kết quả xét tuyển tại Biên bản xét tuyển công chức cấp xã ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã huyện A Lưới, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã như sau:

(Có danh sách kết quả phỏng vấn xét tuyển kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 261