Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2024 của lãnh đạo HĐND, UBND huyện A Lưới
Ngày cập nhật 10/07/2024

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và kế hoạch hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện năm 2024

Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Đại biểu HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. Về tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân:

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo HĐND, các đại biểu HĐND

STT

Thời gian

Đại biểu tiếp công dân

Ghi chú

1

09/7/2024

Nguyễn Tân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

2

25/7/2024

Hồ Văn Đắp

UVTT-Trưởng Ban Pháp chế

3

07/8/2024

Nguyễn Thị Xuân

Phó Trưởng Ban KT-XH

4

22/8/2024

Hồ Thị Lan Hương

UVTT-Trưởng Ban Dân tộc

5

11/9/2024

Hồ Thị Môn

Phó Trưởng Ban Pháp chế

6

26/9/2024

Hồ Đàm Giang

Chủ tịch HĐND huyện

7

09/10/2024

Hồ Quyết Thắng

UVTT-Trưởng Ban KT-XH

8

24/10/2024

Nguyễn Tân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

9

06/11/2024

Nguyễn Thị Thu Sen

Phó Trưởng Ban Dân tộc

10

27/11/2024

Hồ Thị Môn

Phó Trưởng Ban Pháp chế

11

03/12/2024

Nguyễn Thị Xuân

Phó Trưởng Ban KT-XH

12

19/12/2024

Nguyễn Tân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện định kỳ mỗi tháng 02 ngày và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân 2013, cụ thể như sau:

TT

Tháng

Ngày tiếp

1

7

10/7/2024

2

24/7/2024

3

8

8/8/2024

4

23/8/2024

5

9

6/9/2024

6

20/9/2024

7

10

10/10/2024

8

23/10/2024

9

11

7/11/2024

10

21/11/2024

11

12

4/12/2024

12

20/12/2024

Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân (tầng 1 - trụ sở HĐND và UBND huyện phía bên phải từ ngoài vào).

II. Về tiếp công dân tại các địa phương

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo HĐND, các đại biểu HĐND

STT

Thời gian

Địa điểm

Người tiếp

1

Ngày 18/7/2024

Xã Đông Sơn

Nguyễn Tân

Phan Duy Khanh

2

Ngày 15/8/2024

Xã Hồng Vân

Hồ Đàm Giang

Nguyễn Đăng Đồng

3

Ngày 19/9/2024

Xã Quảng Nhâm

Nguyễn Tân

Lê Thị Quỳnh Tường

4

Ngày 24/10/2024

Xã Hồng Kim

Hồ Đàm Giang

Hoàng Công Thành

5

Ngày 29/11/2024

Xã A Ngo

Nguyễn Tân

Văn Lập

6

Ngày 05/12/2024

Xã Phú Vinh

Hồ Đàm Giang

Trần Toàn

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND:

TT

Ngày

Địa điểm

Người tiếp

1

Ngày 18/7/2024

Xã Đông Sơn

Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

2

Ngày 15/8/2024

Xã Hồng Vân

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

3

Ngày 19/9/2024

Xã Quảng Nhâm

Đ/c Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Ngày 24/10/2024

Xã Hồng Kim

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện

5

Ngày 29/11/2024

Xã A Ngo

Đ/c Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Ngày 05/12/2024

Xã Phú Vinh

 Đ/c Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện

 
Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện thông báo đến các tổ chức, công dân, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp thực hiện
T.T
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.570.074
Truy câp hiện tại 101